JAK BYŁO Z TYMI GARNKAMI? Trudne pytania od żony #3