„Mężczyzna z Kijowym PESELEM”. Piotr Bałtroczyk w Nowym Stawie – 01.04.2017