PIOTR BAŁTROCZYK „MĘŻCZYZNA Z KIJOWYM PESELEM” 04.11.2017 Kino Zbyszek.